ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันคล้ายวันเกิด 132 ปี พระมงคลเทพมุนี วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2559

วันคล้ายวันเกิด 132 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559

วันคล้ายวันเกิด 132 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559

ภาคเช้า
06.40 น.  พิธีตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ

ภาคสาย
09.30 น.  นั่งสมาธิ
11.00 น.  พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น.  เสร็จพิธี

ภาคบ่าย
12.15 น . รายการสู้ต่อไป
13.30 น.  ริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่า เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี 
14.00 น.  นั่งสมาธิ 
14.30 น.  พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย

14.50 น.  ร่วมสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" ๒ - ๓ จบ
15.30 น.  พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม
               - ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
16.30 น.  เสร็จพิธี

ภาคค่ำ
18.00 น.  พิธีสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
                - พิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ มหารัตนวิหารคด
                - พิธีมอบเหรียญที่ระลึก พระของขวัญ รุ่น "บรรลุธรรม"

 

หมายเหตุ
1. เปิดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำ ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีฯ เวลา 11.00 - 12.30 น.
2. งดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำ ณ มหาวิหารคุณยายอาจารย์ฯ