ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมงาน "วันสามเณรอินเตอร์" 9 ตุลาคมนี้

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2559

ขอเชิญร่วมงาน "วันสามเณรอินเตอร์"
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 12.45 - 14.30 น. 
ณ ห้องสัมมนา SPD 8 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

กำหนดการ
13.00 น. สามเณรและสาธุชนผู้ร่วมงานพร้อมกันที่บริเวณพิธี
13.15 น. ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี นำบูชาพระรัตนตรัย
13.20 น. ตัวแทนกล่าวรายงานต่อประธานสงฆ์
13.25 น. ประธานสงฆ์กล่าวเปิดและให้โอวาท
13.35 น. ประมวลภาพการเรียนการสอนของสามเณร
13.50 น. พิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศ
14.10 น. ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน
14.20 น. การแสดงทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
15.00 น. พิธีกล่าวสรุปภาพรวมของงานในวันนี้
15.10 น. ตัวแทนคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย

สอบถามโทร. 094-6795570 , 095-0542855