ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการธรรมทายาทพุทธศาตร์สากล รุ่นที่ 3

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2560

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาตร์สากล รุ่นที่ 3
Summer Course วันที่ 27 มีนาคม ถึง 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560
สำหรับนิสิตนักศึกษาชาย ที่กำลังศึกษาหรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุระหว่าง 17-30 ปี

กำหนดการอบรม โครงการธรรมทายาทพุทธศาตร์สากล รุ่นที่ 3
29-30 พฤษภาคม  :  วันฝึกภาคสนาม (รร.นายร้อย จปร. นครนายก)

4 มิถุนายน            :  วันปลงผม ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย พิธีเริ่มเวลา 16.30 น. 
                                (พิธีสำหรับผู้ปกครองตัดปอยผมธรรมทายาท ลงทะเบียนเวลา 16.00 น.)

17 มิถุนายน          :  วันบรรพชา และ ถวายกองทุนเสนาสนะ
                                (ผู้ปกครองลงทะเบียนเพื่อรับผ้าไตรและบาตรไม่ต้องเตรียมมาเอง)

24 มิถุนายน          :  ปล่อยปลา ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จ.อยุธยา

25 มิถุนายน          :  วันตักบาตรฉลองพระและสามเณรใหม่ ณ บ้านยาย สภาธรรมกายสากล

27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม    :  กิจกรรมธรรมยาตรา ธรรมทายาทพุทธศาตร์สากล

4 - 16 กรกฎาคม    :  ปฏิบัติธรรมพิเศษ

23 กรกฎาคม         :  สิ้นสุดการอบรม


สมัครได้ที่ ชมรมพุทธศาสตร์ฯในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.ibstop.in.th 
Line ID : IBSTOP
Facebook : ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล
โทร. 083-540-5642 , 082-450-9820