ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันที่ 07 กพ. พ.ศ.2560

กำหนดการวันมาฆบูชา
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 วันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) ณ วัดพระธรรมกาย

       47 ปี วัดพระธรรมกาย ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมพิธีเวียนประทักษิณ พิธีจุดมาฆประทีปนับแสนดวง และสวดธัมมจักกัปปวัตตสูตรให้ได้ 22,001,250 จบ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

ภาคเช้า 
06.00 น. พระภิกษุ-สามเณร พร้อมที่บริเวณศูนย์กลางพิธี
06.20 น. คณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญ ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
06.40 น. เริ่่มพิธีตักบาตร

ภาคสาย
09.30 - 11.00 น. คณะสงฆ์และผู้มีบุญปฏิบัติธรรม
              - พิธีกล่าวคำถวายโบสถ์พระไตรปิฎก
              - พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

ภาคบ่าย
13.15 - 14.45 น. พิธีมอบโล่เกียรติยศ ทางก้าวกน้า และโล่วัชรเกียรติฯ World-PEC
15.00 - 16.00 น. พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

ภาคค่ำ
18.00 - 20.15 น. พิธีเวียนประทักษิณ / จุดมาฆประทีป
20.30 น.             คณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา ให้ได้ 22,001,250 จบ