ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 34

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2560

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 34
 เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา
 อายุระหว่าง 18-25 ปี
อบรมระหว่างวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2560

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 34

วันรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 - 16.00 ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล  (โดยเลือกรอบที่สะดวก)
 ครั้งที่ 1 อา.  5 มี.ค. 60 
 ครั้งที่ 2 อา.  2 เม.ย. 60 
 ครั้งที่ 3 อา.  7 พ.ค. 60 

 ครั้งที่ 4 อา. 21 พ.ค. 60 
 ครั้งที่ 5 อา. 28 พ.ค. 60 


Facebook : โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง
ไอดีไลด์ : @Ldtp
โทร : 0875063939
สมัครผ่าน  www.ibsclub.net

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาวันสัมภาษณ์ 
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
3. ใบรับรองแพทย์

4. ค่าลงทะเบียน 500 บาท (ค่าชุดและอุปกรณ์การอบรมมาเลือกซื้อวันสัมภาษณ์)