ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันวิสาขบูชา 2560 ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 09 พค. พ.ศ.2560

กำหนดการวันวิสาขบูชา 2560 ณ วัดพระธรรมกาย

พิธีภาคเช้า ตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายฯ สภาธรรมกายสากล
06.00 น. พระภิกษุ-สามเณร พร้อมที่บริเวณศูนย์กลางพิธี
06.20 น. คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญ ร่วมกันสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" 
06.40 น. เริ่มพิธีตักบาตร 

พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
08.40 น. ร่วมกันสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" 1 จบ
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
11.00 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น. เสร็จพิธีภาคสาย
 
พิธีภาคบ่าย / พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัด ครั้งที่ 2/2560 / ปฏิบัติธรรม
12.10 น. คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมกันสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" 4 จบ
13.30 น. ปฏิบัติธรรม / พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 
14.45 น. ถ่ายทอดสดพิธีอุปสมบท มายังสภาธรรมกายสากล 

พิธีอุปสมบทสามเณรเปรียญธรรม อุทิศชีวิต 18 รูป ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
13.30 น. พิธีถวายผ้าไตรและบาตร แด่สามเณร ณ ศาลาโมดุล
14.30 น. พิธีอุปสมบทสามเณร อุทิศชีวิต 18 รูป
16.00 น. เสร็จพิธี
 
พิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณรอบสภาธรรมกาย
17.45 น. พิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณ ณ สภาธรรมกายสากล
19.15 น. เสร็จพิธี
21.30 น. ฉลองชัยสวดธรรมจักรครบ 55,555,555 จบ 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล