ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการ “สวดธรรมจักร 1,330 จบ เข้าพรรษา”

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2560

โครงการ “สวดธรรมจักร 1,330 จบ เข้าพรรษา”
บูชาธรรม 133 ปี พระมงคลเทพมุนี
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม 2560 - วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (ลอยกระทง)

โครงการ “สวดธรรมจักร 1,330 จบ เข้าพรรษา” บูชาธรรม 133 ปี พระมงคลเทพมุนี ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฏาคม 2560 - วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (ลอยกระทง)

กติกา

   1.สวดที่ไหนก็ได้ แต่ต้องส่งยอดผ่านระบบ หรือ ผู้ประสานงานที่สังกัดทุกวัน พร้อมบันทึกลงในใบบันทึกที่มีสังกัดจังหวัดหรือนครหลวงแล้วเท่านั้น

   2.เมื่อยอดสวดครบ 1,330 จบ จะได้รับของที่ระลึก หลวงปู่พระผู้ปราบมารโลหะพิเศษ รุ่น 133 ปี พระมงคลเทพมุนี 

   3.การรับของที่ระลึก โดยนำใบบันทึกที่มีลายเซ็นผู้ประสานงาน มารับของที่ระลึกที่วิหารคด 1 และ 32 เพื่อ 
ลงทะเบียนรับของที่ระลึก โดย 1 ท่าน รับสิทธิ์ของที่ระลึก 1 ชิ้นเท่านั้น

   4.สามารถแสดงสิทธิ์ขอรับของที่ระลึกได้ถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 3 ธันวาคม 2560 นี้ เท่านั้น

   5.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บูธประสานงานการสวดธรรมจักร วิหารคด 1 และ 32 หรือ
line id : kawga24nor หรือผู้ประสานงานที่สังกัด