ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นอาสาสมัครรับบุญพิเศษ "ขัดตะไคร่น้ำพื้นลานธรรม"

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2560

     ขอเรียนเชิญ สาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมเป็นอาสาสมัครรับบุญพิเศษ "ขัดตะไคร่น้ำพื้นลานธรรม รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์" ได้ทุกวัน เวลา 16.00 - 18.00 น.

      ** ทางส่วยกลางจะจัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น แปรงทองเหลือง โครงรีดน้ำ เป็นต้น ณ จุดบริเวณ คอร์ 1 ฝั่งตะวันตก เสา F3-F4 และฝั่งตะวันออก คอร์ 32 เสา F85-F86


สอบถามรายละเอียดที่
        พระกานต์ สิริกนฺโต โทร. 080-563-7502
        คุณประพันธ์ โทร. 081-665-2879