ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญสมัครเป็นผู้แทนเวียนประทักษิณเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 06 กพ. พ.ศ.2561

ขอเชิญสมัครเป็นผู้แทนเวียนประทักษิณ
รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
เนื่องในวันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561

ขอเชิญสมัครเป็นผู้แทนเวียนประทักษิณ รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ เนื่องในวันมาฆบูชา วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561

เปิดรับสมัคร

วันอาทิตย์ที่ 4, 11, 18 และ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
และวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561
ช่วงเวลา 08.00 - 16.00 น. สภาธรรมกายสากล เสา H7 และ K14

วันจันทร์ - เสาร์ สมัครได้ที่ วิหารคด เสา B86


สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร. 094-4247978
Line ID : @owj5197j