ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2561

โครงการเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

 

เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ บังเกิดขึ้นเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 48 ปี วัดพระธรรมกาย

         เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ บังเกิดขึ้นเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 48 ปี วัดพระธรรมกาย เพื่อเป็นเครื่องระลึกนึกถึงบุญของทุกท่านที่ร่วมกันสร้างวัดพระธรรมกายมาตลอด 48 ปี เห็นแล้วจะได้ปลื้ม

         นี่คือ...บุญของพวกเราทุกคน ทั้งรุ่นบุกเบิกถึงรุ่นปัจจุบันที่จะได้ร่วมกันสถาปนาพระเจดีย์ ให้บังเกิดขึ้นโดยเร็ว

         สามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือโทร. 02-831-1000

 

เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ บังเกิดขึ้นเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 48 ปี วัดพระธรรมกาย

เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ บังเกิดขึ้นเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 48 ปี วัดพระธรรมกาย

เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ บังเกิดขึ้นเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 48 ปี วัดพระธรรมกาย

 

พระของขวัญเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญ "เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์"

พระของขวัญเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญ "เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์"

 

 

สิริปทุมทิพย์
ดอกบัวบนยอดเจดีย์ชื่อ ”สิริปทุมทิพย์” นี้เป็นมงคลนาม หมายถึง ดอกบัวสวรรค์
อันเป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์

 

 

 


 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร