ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท รุ่น วันคุ้มครองโลก

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2561

กำหนดการพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท
โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่
รุ่น วันคุ้มครองโลก
วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม

กำหนดการพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่น วันคุ้มครองโลก วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม
 
    กำหนดการพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่น วันคุ้มครองโลก ขอเชิญร่วมงานในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม

    เวลา 15.30 น.  ผู้ปกครองลงทะเบียน
    เวลา 16.00 น.   พิธีเริ่ม

 

ติดต่อสอบถามได้ที่
 โทร. 089-754-8925, 086-755-0822
LINE ID : 0897548925
Facebook : BhanluDham