ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ รุ่นวันคุ้มครองโลก วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน

วันที่ 24 เมย. พ.ศ.2561

เรียนเชิญร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่
โครงการบรรรพชาและอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2561 ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 32

 

เรียนเชิญร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการบรรรพชาและอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2561 ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 32


กำหนดการ
    06.00 น. ลงทะเบียนเจ้าภาพผู้ปกครอง
    06.30 น. เริ่มพิธีตักบาตร

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 
    โทร. 086-755-0822 , 089-754-8925