ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีลอยโคมวิสาขประทีป ครั้งที่ 11 ณ ประเทศมองโกเลีย

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2561

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงาน พิธีลอยโคมวิสาขประทีป ครั้งที่ 11
น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ประเทศมองโกเลีย
เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ในประเทศมองโกเลีย
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561

 

พิธีลอยโคมวิสาขประทีป ครั้งที่ 11 น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ณ ประเทศมองโกเลีย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 08-2450-9913 , 08-9786-3604 , 08-944-3237
Line ID : samap072  หรือ  1007343
FB : วัดภาวนามองโกเลียแดนไกล