ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา DOU OPEN HOUSE

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2561

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา DOU OPEN HOUSE
“เลือกวิชาที่ชอบ เสริมความรู้ที่ใช่ ให้ชีวิตมีคุณค่า มีความสุข สงบ และความสำเร็จในชีวิต”


ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา DOU OPEN HOUSE


ในงานท่านจะได้สัมผัสแนวคิดและคุณค่าที่ถ่ายทอดตรงจากผู้สอน 

1. วิชากฏแห่งกรรม
2. วิชากัลยาณมิตร
3. วิชาพระไตรปิฎกศึกษา
4. วิชาพุทธพิธีพัฒนานิสัย
5. วิชาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
6. วิชาฝึกประสบการณ์พุทธศาสตร์
7. วิชาศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันอาทิตย์ที่   6 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง SPD 1 สภาธรรมกายสากล
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง SPD 3 สภาธรรมกายสากล

เวลา 13.00 - 15.00 น.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 086-326-3822 , 062-620-9090
Facebook : @douchange
YouTube : @dou channel
สมัครที่ : https://goo.gl/forms/CY5yLkIB2ZyXo9Fq1

 **มีสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน**

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล