ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่ รุ่น เข้าพรรษา พ.ศ 2561

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2561

โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่ รุ่น เข้าพรรษา พ.ศ 2561

อบรมระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม ถึง 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่ รุ่น เข้าพรรษา พ.ศ 2561

 
กำหนดการ

เปิดโครงการ  วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ตัดปอยผม     วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561

พิธีบรรพชา    วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561

อุปสมบท       วันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ.2561

เข้าพรรษา     วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ออกพรรษา    วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561

จบโครงการ    วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561


ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

089-754-8925‬ , 086-755-0822

Line ID : 0897548925

Facebook : BhanluDham