ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สวดธรรมจักร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม.พ.ศ. 2561

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2561

ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ 
สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
บูชาพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย 
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม.พ.ศ. 2561 (วันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 8-8)

 

สวดธรรมจักร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม.พ.ศ. 2561

กำหนดการ

เวลา 19.00 น. - ประธานสงฆ์สงฆ์ จุดโคมประทีป
เวลา 19.10 น.- คณะสงฆ์และสาธุชน ตั้งขบวน
เวลา 19.20 น. - คณะสงฆ์นำสาธุชนเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
เวลา 20.00 น. - นั่งสมาธิ กล่าวคำอธิฐานจิตและแผ่เมตตา
เวลา 20.30 น. - ประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย เสร็จพิธี สวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตร