ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันที่ 13 ตค. พ.ศ.2561

ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่
โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย (เฟส 3)
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2561
ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ

เวลา  06.00 น. ลงทะเบียนผู้ปกครอง
06.30 น. เริ่มพิธีตักบาตร

สอบถามโทร. 096-795-3472 , 092-006-1620
 

ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย (เฟส 3) วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายฯ