ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีจุดประทีป ณ วัดสองพี่น้อง

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2562

พิธีจุดประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา และกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 17.00 น. 
ณ วัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง) 
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
อนุสรณ์สถาน ลำดับที่ 3 สถานที่เกิดใหม่ในสมณะเพศ


พิธีจุดประทีป วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 17.00 น. ณ วัดสองพี่น้อง