ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีจุดประทีป ณ อนุสรณ์สถานบางปลา

วันที่ 23 มค. พ.ศ.2562

พิธีจุดประทีป
ถวายเป็นพุทธบูชา และกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562  เวลา 17.00 น.
ณ อนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
อนุสรณ์สถาน ลำดับที่ 5 
สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก

 

พิธีจุดประทีป ณ อนุสรณ์สถานบางปลา วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562  เวลา 17.00 น.