ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วัดพระธรรมกายดีซี  กิจกรรมงานบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2562

วัดพระธรรมกายดีซี  กิจกรรมงานบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์


       วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงพระพุทธศาสนา


      ภายในงานพระครูวินัยธรชาญชัย ปิยวาจโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายดีซี ท่านประธานสงฆ์ได้นำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีกัลยาณมิตรมนต์กนิษฐ์ ขัตติยากรจรูญ เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันฟังคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวเอง เนื่องในวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีกัลยาณมิตรสุริสา กัลยาณมิตรพัฒนพงษ์ พุ่มทิม ,กัลยาณมิตรชมพูนิกข์         Bennett  และกัลยาณมิตรมนต์กนิษฐ์ ขัตติยากรจรูญ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าผ้าไตรถวายที่ด้านหน้าคณะสงฆ์ นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายยานพาหนะ โดยมีกัลยาณมิตรรวินท์ ชินวงศ์ กัลยาณมิตรอุเทน มาลีวัตร์ ,กัลยาณมิตรมนต์กนิษฐ์ กัลยาณมิตรแพรพรรณ ขัตติยากรจรูญ และกัลยาณมิตรสว่างจิตต์ แมคไกว เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรดวงใจ กัลยาณมิตรอุไรวรรณ ไกรฤกษ์ และกัลยาณมิตรสุธิดา วรวุธพุฒิพงศ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 


         ส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันประกอบพิธีชำระหนี้สงฆ์ที่กองเจดีย์ทราย เพื่อกล่าวคำชำระหนี้สงฆ์พร้อมทั้งปังธงหลากสี,ปัจจัย และเททราย ก่อเจดีย์ทรายต่อไป นอกจากนี้ทุกท่าน็ได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป ,พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และปลื้มปีติในบุญเป็นอย่างมาก