ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายหนังสือธรรมะ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2562

วันที่ 25 เมย. พ.ศ.2562

พิธีถวายหนังสือธรรมะ
แด่พระภิกษุ - สามเณร และมอบหนังสือธรรมะแก่เยาวชน
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2562  เวลา 12.00 น.
ณ หอฉันคุณยายาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 

กำหนดการ

10.45 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน/ประเคนภัตตาหาร
12.00 น. พิธีกล่าวคำถวายหนังสือธรรมะ/ประเคนไทยธรรม/รับพรจากคณะสงฆ์/เสร็จพิธี

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ผู้ปสง.บุญ หรือ 094-4542541,086-8935907