ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัย วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2562

ขอเชิญร่วมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัย
พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ครั้งที่ 2/62,
พิธีประดิษฐานแผ่นแนวเขตพัทธสีมาและประดิษฐานเสาสีมาบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์,
พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1,527,082,512 จบ
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ วัดพระธรรมกาย

**************************

 

กำหนดการ (ฉบับย่อ)

ภาคเช้า ณ สภาธรรมกายสากล 
   09.30 น. ปฏิบัติธรรม  
   10.45 น. พิธีกล่าวคำถวาย “เสาสีมาบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์และแผ่นแนวเขตพัทธสีมา”
   11.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน /  เสร็จพิธี 

ภาคบ่าย ณ สภาธรรมกายสากล 
   13.00 น. พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ครั้งที่ 2/62  
   14.40 น. ปฏิบัติธรรม / ฟังโอวาท / พิธีถวายปัจจัย 
   15.30 น. เสร็จพิธี ที่สภาธรรมกายสากล  

ภาคเย็น ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย 
   17.15 น. พิธีประดิษฐานแผ่นแนวเขตพัทธสีมาและประดิษฐานเสาสีมาบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์  
   18.45 น.  เสร็จพิธี ภาคค่ำ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย 
   18.45 น.  พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1,527,082,512 จบ

 

สอบถามรายละเอียด โทร. 02-831-1000

*หมายเหตุ เวลาฉลองชัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นกับยอดสวดที่ส่งเข้ามา