ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ "ที่สุดแห่งธรรม ถึงได้ด้วยความเคารพ 3"

วันที่ 22 ตค. พ.ศ.2562

ขอเชิญร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ
"ที่สุดแห่งธรรม ถึงได้ด้วยความเคารพ" เล่ม 3
ตอน สังฆคารวตา

สอบถามรายละเอียดได้ที่

ห้องรับบริจาค หรือผู้ประสานงานภาค
วันอาทิตย์ ที่เสา N27 สภาธรรมกายสากล
กองวิชาการ 02 โทร. 087-961-4294, 081-491-4990

หมดเขตส่งรายชื่อเจ้าภาพจารึกท้ายเล่ม วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล