ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญรับบุญเก็บดอกเบญจทรัพย์ ณ สวนดอกไม้ปทุมเจดีย์

วันที่ 31 ธค. พ.ศ.2562

เตรียมดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย

ขอเชิญสาธุชนรับบุญเก็บดอกเบญจทรัพย์
 ได้ทุกวัน เวลา 14.00 น.  เป็นต้นไป
ณ สวนดอกไม้ปทุมเจดีย์  วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี