ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการถ่ายทอดเสียงออนไลน์ วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 5 เมษายน

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2563

กำหนดการถ่ายทอดเสียงออนไลน์
พิธีบูชาข้าวพระ
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2563

 


กำหนดการ (ฉบับย่อ)

08.35 น. รายการ เส้นทางบุญ

09.25 น. รายการ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา

10.30 น. รายการ บูชาข้าวพระ / ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11.15 น. รายการ ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต ตอน ชยธโช ธงแห่งชัยชนะ โดย พระมหากิตติพันธ์ ธมฺมกิตฺติโก ป.ธ.9

13.30 น. รายการ นานาสาระธรรม โดย พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข

14.30 น. รายการ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา / ทบทวนโอวาท / ปกิณกธรรม

17.30 น. รายการ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เเละบูชามหาปูชนียาจารย์