ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการทอดผ้าป่าบำรุงวัดออนไลน์ เนื่องในวันคุ้มครองโลก

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2563

กำหนดการถ่ายทอดสดออนไลน์
ทอดผ้าป่าบำรุงวัดออนไลน์ ครั้งที่ 1
ฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2,322,222,222 จบ
วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ.2563

 


กำหนดการ

08.40 - 09.25 น. สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1 จบ
09.30 น. ปฏิบัติธรรม / นั่งสมาธิ
10.45 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

13.30 น. พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ครั้งที่ 1
14.00 น. นั่งสมาธิ
15.30 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย

19.00 น. พิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
17.57 น. พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2,322,222,222 จบ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล