ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

"โครงการโลกสวยด้วยสมาธิ" New Normal to Happiness

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2563

โครงการโลกสวยด้วยสมาธิ

ขอเชิญร่วม "โครงการโลกสวยด้วยสมาธิ" New Normal to Happiness
เป็นกิจกรรมนั่งสมาธิที่บ้าน/ที่ทำงาน ทุกวันเวลา 19:30 - 20:00 น.
หรือนั่งนอกรอบ อย่างน้อยวันละ 30 นาที
ระยะเวลาโครงการ : 15 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่กองชุมชนสัมพันธ์ สำนักเผยแผ่
โทร. 086-415-0272 และ 088-785-9515
หรือสมัครผ่าน QR-CODE หรือคลิ๊กกรอกข้อมูลตรงนี้สมัครเข้าร่วมโครงการ
https://forms.gle/3MjJ9pRZGqKooZCg8
 
บันทึกผลการปฎิบัติธรรมโครงการโลกสวยด้วยสมาธิทุกวันได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/55VKsRvCxu8zKcnp8