ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล ต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2563

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2563

พิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล
ต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2563

เริ่มวันเสาร์ที่ 4 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.30 น.

ณ มหารัตนวิหารคด 31 เสา B84
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 


ขอความร่วมมือสาธุชนทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19