ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2563

กำหนดการวันธรรมชัย
พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ครั้งที่ 2 / 2563 

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล

630825_01.jpg

 

พิธีภาคสาย  
      09.30 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
      10.45 น. พิธีถวายสะพานและถนนบุญทรัพย์อนันต์ / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

พิธีภาคบ่าย
      13.30 น. หลวงพ่อทัตตชีโว ประธานสงฆ์เดินทางถึงศูนย์กลางพิธี / นำบูชาพระรัตนตรัย
      13.35 น. ริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี
      14.20 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
      14.45 น. พิธีถวายผ้าป่า / คณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่า / พิธีถวายไทยธรรม
      15.00 น. ประธานสงฆ์ ให้โอวาท / บูชาพระรัตนตรัย

พิธีภาคค่ำ
      19.00 น. คณะสงฆ์และสาธุชนเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ 
      20.00 น. สวดธรรมจักรต่อจนกระทั่งครบ 2,627,082,512 จบ
     

สอบถามข้อมูลได้ที่ผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด
โทร. 02-831-1000

 

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือสาธุชนที่มาร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด