ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ

วันที่ 28 สค. พ.ศ.2563

ครบรอบ 20 ปี
วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
(ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย)
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 พิธีเริ่ม 10.30 น.
ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

630828_02.jpg


ขอเรียนเชิญลูกหลานคุณยายฯทั่วโลก ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน แด่พระภิกษุ และสามเณร
เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันละสังขาร คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายนนี้ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ พิธีกรรมเริ่มเวลา 10.30 น.

สอบถามเพิ่มเติมผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด หรือ 097-169-6455,  094-454-2541
 

630907_06.jpg

 


**ขอความร่วมมือสาธุชนทุกท่านปฏิบัติตารมมาตรการป้องกันโควิด-19**