ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563

วันที่ 01 กย. พ.ศ.2563

 กำหนดการพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
และทอดผ้าป่าบำรุงวัดครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

630901_03.jpg
 
     ขอเชิญสาธุชนร่วมพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ทอดผ้าป่าบำรุงวัดครั้งที่ 3/2563 และร่วมปลูกเบญจทรัพย์ เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


กำหนดการ

     09.30 น. พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย / ปฏิบัติธรรม
     10.45 น. พิธีถวายสะพานและถนนบุญทรัพย์อนันต์
                    พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 
     13.30 น. ริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี 
     14.45 น. พิธีถวายผ้าป่า 
     16.30 น. เสร็จพิธี 
     17.20 น. พิธีปลูกเบญจทรัพย์ ณ ลานจอดรถ P11 (ฝั่งทิศตะวันตก ตรงข้ามวิหารคด คอร์ 13-14)
     19.30 น.  พิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ 
     20.30 น. พร้อมใจกันสวดธรรมจักรให้บรรลุเป้าหมาย 2,644,000,103 จบ จนกระทั่งเข้าสู่พิธีฉลองชัย ชิตัง เม
 

 


หมายเหตุ : - เวลาฉลองชัย ชิตัง เม ขึ้นอยู่กับยอดสวดที่ส่งเข้ามา
                 - ขอความร่วมมือสาธุชนทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19