ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ “ดีชั่ว” เกิดด้วยกรรมหรือบังเอิญ

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2563

ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ 
“ดีชั่ว” เกิดด้วยกรรมหรือบังเอิญ 
โดย พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ) 

 

630910_09.jpg

เรียบเรียงจากรายการเทศนาธรรมทันโลกทันธรรม และข้อคิดรอบตัว 
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ “กรรม” คนเราเกิดมามีกรรมร่วมกันจริงหรือ 

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้คนห่างไกลศีลธรรมมากขึ้น จึงทำให้กิเลสในตัวเพิ่มขึ้น 
โลกจึงมีเวลาเสื่อมและเจริญตามช่วงเวลาของมันจริงหรือไม่...   

หลายสิ่งขึ้นอยู่กับเหตุแห่งกรรมเป็นตัวกำกับอยู่เบื้องหลัง 
เราสามารถบรรเทาเบาบางทุกข์ที่เกิดจากกรรมชั่วได้อย่างไร 
แล้วทำอย่างไรให้เกิดบุญมาก และส่งผลเร็ว 

ทั้งหมดนี้เรียนรู้ได้ในหนังสือ ดี ชั่ว เกิดด้วยกรรมหรือบังเอิญ 

ร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาค

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สนง.เลขานุการ ส.การศึกษา หรือ เสา N27(วันอาทิตย์)
โทร 099-007-6963, 085-065-7987

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล