ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมสร้างปัญญาบารมี จัดพิมพ์หนังสือ "ภาพแห่งการสร้างบารมี"

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2563

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านสั่งสมปัญญาบารมี 
โดยการจัดพิมพ์หนังสือ  "ภาพแห่งการสร้างบารมี"

มุทิตาสักการะ พระมหาเถระ พระเถระ
ประจำปีพุทธศักราช 2563 ครั้งที่ 26

 

631003_01.jpg 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.089-727-3813, 088-166-9195

สามารถร่วมบุญ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล