ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันคล้ายวันเกิดครบ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2563

กำหนดการวันคล้ายวันเกิดครบ 136 ปี
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ครั้งที่ 4/63, พิธีจุดแสงทิพย์ รวีสวรรค์
พิธีปลูกต้นทรัพย์บานชื่น, พิธีจุดประทีป 20,000 ดวง
พิธีเวียนประทักษิณ, พิธีฉลองชัยสวดธรรมจักร 2,766,000,136 จบ

 

631003_03.jpg

กำหนดการ

ภาคเช้า พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร ณ รัตนบัลลังก์ ฝั่งทิศตะวันตก
     06.20 น. คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
     06.40 น. พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร


ภาคสาย ปฏิบัติธรรม / พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร ณ สภาธรรมกายสากล
     09.30 น. ปฏิบัติธรรม / นั่งสมาธิ
     10.45 น. พิธีกล่าวคพถวายห้องประดิษฐานมยุรนาวากาศ และสะพานบุญทรัพย์อนันต์
                   พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
     11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย


ภาคบ่าย พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ครั้งที่ 4/63
     12.10 น. คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
     13.05 น. พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด
     14.40 น. ปฏิบัติธรรม / ถวายปัจจัย / ฟังโอวาท    
     15.30 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย
     

ภาคเย็น พิธีจุดแสงทิพย์ รวีสวรรค์, พิธีปลูกต้นทรัพย์บานชื่น ณ ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์
    16.15 น. พิธีจุดแสงทิพย์ รวีสวรรค์
    17.45 น. พิธีปลูกต้นทรัพย์บานชื่น
    18.45 น. พิธีจุดประทีป 20,000 ดวง บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
    19.30 น. พิธีเวียนประทักษิณ รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
    20.30 น. พิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรครบ 2,766,000,136 จบ ณ มหารัตนวิหารคด

 


หมายเหตุ เวลาฉลองชัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   โทร. 02-831-1000

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือสาธุชนที่มาร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด