ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2563

กำหนดการพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 

631003_04.jpg

631003_05.jpg