ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 15 ตค. พ.ศ.2563

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 

631015_01.jpg


กำหนดการ

ภาคเช้า
     06.30 น. พิธีตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ ฯ
     08.00 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

ภาคสาย
     09.30 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
     10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายห้องประดิษฐานมยุรนาวากาศและสะพานบุญทรัพย์อนันต์ / พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
     11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

ภาคบ่าย
     13.30 น. ประธานสงฆ์เดินทางถึงศูนย์กลางพิธี
     13.35 น. ริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐิน เดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี
     14.50 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
     15.15 น. พิธีทอดกฐินสามัคคี
     15.40 น. ประธานสงฆ์อ่านโอวาท / รับถวายปัจจัย
     16.30 น. เสร็จพิธีทอดกฐิน

ภาคเย็น
     
18.00 น. คณะสงฆ์ร่วมพิธีกรานกฐิน ณ อุโบสถพระไตรปิฎก

 

 


หมายเหตุ : ขอความร่วมมือสาธุชนที่มาร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
สอบถามรายละเอียด โทร. 02-831-1000