ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันลอยกระทง ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 29 ตค. พ.ศ.2563

กำหนดการวันลอยกระทง
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

พิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 106, พิธีถวายปัจจัยสมทบบุญกฐิน 10 วัด, พิธีลอยกระทงธรรม,
พิธีฉลองชัย ชิตัง เม สวดธรรมจักรครบ 2,833,000,000 จบ และพิธีเวียนประทักษิณ
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

631029_01.jpg


กำหนดการ

ภาคสาย ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ ฯ 

10.30 น. พิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 106
11.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 
13.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

ภาคบ่าย ณ อาคารโถงช้าง

14.00 น. พิธีถวายปัจจัยสมทบบุญกฐิน 10 วัด ในโครงการกฐินสมทบ 186 วัด จ.ปทุมธานี 
15.30 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย

ภาคเย็น ณ สระเศรษฐีทะเลบุญ หน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

18.00 น. พิธีลอยกระทงธรรม
19.00 น. เสร็จพิธีภาคเย็น

ภาคค่ำ ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ / มหารัตนวิหารคด

20.00 น. พิธีฉลองชัย ชิตัง เม สวดธรรมจักรครบ 2,833,000,000 จบ ณ มหารัตนวิหารคด 32 หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์
20.45 น. พิธีเวียนประทักษิณ รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
21.45 น. เสร็จพิธี

 


หมายเหตุ : สาธุชนที่มาร่วมงานให้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
โทร. 02-831-1000