ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

๖ บิ๊กบุญ วันอาทิตย์ต้นเดือนพฤศจิกายน ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 29 ตค. พ.ศ.2563

๖ บิ๊กบุญ
วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

631029_02.jpg


๑.พิธีบูชาข้าวพระ

๒.พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบผ่านเปรียญธรรม ๙ ประโยค ปีที่ ๓๓ 

๓.พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาบาลีดีเด่น ปีที่ ๑๗

๔.พิธีถวายมหาสังฆทาน  ๑,๐๐๐  วัดทั่วประเทศ ปีที่ ๒๑

๕.พิธีถวายไทยธรรม  ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ ๑๖  ครั้งที่ ๑๕๒

๖.พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑๑๗

 

สอบถามรายละเอียดที่ผู้ประสานงานบุญ หรือ โทร. 02-831-1000