ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ปีที่ 9

วันที่ 02 พย. พ.ศ.2563

พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ ๙ 
เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
ถวายแด่เจ้าอาวาสและประธานสงฆ์ ๒๒๑ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก

วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี  

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องรับบริจาค หรือ ผู้ประสานงานบุญโทร.02-831-1000
 

631123_01.jpg