ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สัมมนาสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ ผ่าน ZOOM 

วันที่ 28 ธค. พ.ศ.2563

สัมมนาสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์
รอบผู้นำบุญ วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2563
รอบสาธุชน   วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

ผ่านแอพลิเคชั่น ZOOM 
zoom id  :  925 1432 1034
password  :  072072

631228_01.jpg

 

กำหนดการ

18.00 น. เปิดห้องประชุม zoom

19.00 น. สวดธรรมจักรและนั่งสมาธิร่วมกัน

19.25 น. video แนะนำการใช้ zoom

19.30 น. รับฟังโอวาทจากประธานสงฆ์
              แจ้งกำหนดการวนที่ 31 ธันวาคม
              การรับเหรียญระมงคลเทพมุนี รุ่น 3,000 ล้านจบ

20.30 น. สอบถามข้อสงสัย