ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ในวาระวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 112 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

วันที่ 14 มค. พ.ศ.2564

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
แด่พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 112 ปี
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

สาธุชนร่วมพิธีผ่านทางออนไลน์ GBN และ ZOOM
วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564 พิธีกรรมเริ่ม 10.00 น. 

ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

640114_02.jpg