ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมอนุโมทนากิจวัตรธรรมยาตรา วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Zoom

วันที่ 23 มค. พ.ศ.2564

ขอเชิญร่วมอนุโมทนา
กิจวัตรพระธรรมยาตราบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
ในโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 9 (ออนไลน์)

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.
ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย ผ่านระบบ Zoom

เปิดรายการ Zoom เวลา 15.00 น. ร่วมอนุโมทนากิจวัตรธรรมยาตราได้ที่
www.dmc.tv/zoom
www.dmc.tv/2564

สอบถาม โทร. 02-831-1000

640123_01.jpg