ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564

วันที่ 29 มค. พ.ศ.2564

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ออนไลน์

พร้อมกับคณะสงฆ์ทั่วโลก ผ่าน ZOOM เพื่อความเป็นสิริมงคล
และส่งพลังใจอธิษฐานจิตให้ทั้งโลกพ้นจากภัยจากโควิด-19

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564
 

640129_01.jpg

กำหนดการ

18.00 น. เปิดห้องZOOM
18.20 น. พิธีจุดประทีป
18.40 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ / แผ่เมตตา / อธิษฐานจิต
19.00 น. เสร็จพิธี


บทสวดมนต์ที่ใช้

1.ปุพพภาคนมการะ
2.รัตนสูตร
3.โพชฌังคปริตร
4.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
** ดาวน์โหลดบทสวดมนต์ที่ใช้ในพิธีได้ที่ www.dmc.tv


ร่วมกิจกรรม ZOOM

www.dmc.tv/zoom , www.dmc.tv/2564
สอบถามรายละเอียดโทร.02-831-1000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล