ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เปิดรับสมัครสามเณรบวชเรียนบาลี ณ วัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 15 มีค. พ.ศ.2564

เปิดรับสมัครสามเณรบวชเรียนบาลี ณ วัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2564
อายุระหว่าง 11 - 16 ปี

ที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จนถึง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

รักพระพุทธศาสนา ให้ศึกษาพระบาลี
 

640310_02.jpg


บวชเรียนบาลี รักษาแก่นแท้ พระศาสนา
   หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรมวัดพระธรรมกาย ขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 11-16 ปี  ที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ผู้รักในการปฏิบัติธรรมฝึกฝนอบรมตนเอง และมีความตั้งใจในการบวช   มาร่วมรักษาแก่นแท้ด้วยการบรรพชาเป็นสามเณรบวชเรียน สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยให้เจริญรุ่งเรือง  
 
โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

     พระมหาเจริญ  จารุชโย   080-592-4781
     พระมหาศราวุธ  สรณชโย 062-794-2727
     หรือที่ Line ID : 0838333499 


ลิงค์รับสมัคร
     https://tinyurl.com/newnovicepali


ลิงค์ดาวโหลดใบสมัคร
     https://tinyurl.com/loadnovice