ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 6

วันที่ 22 มีค. พ.ศ.2564

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 6
ภาคฤดูร้อน  วันที่ 6 เมษายน - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชาย
ที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
อายุระหว่าง 18 - 28 ปี

 640322_02.jpg

         เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชาย ที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุระหว่าง 18-28 ปี 


กำหนดการอบรม ภาคฤดูร้อน วันที่  6 เมษายน -  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วันเวลาอบรม        วันที่ 6 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2564 
วันสัมภาษณ์         วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564  (เวลา 13.00-16.30 น.)
วันเข้าโครงการ     วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564  (เวลา 13.00 น.) 
พิธีตัดปอยผม       วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564  (เวลา 16.00 น.) 
พิธีบรรพชา          วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 
พิธีอุปสมบท         วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook :  ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล
Line ID : @IBSTOP ( มี @ นำหน้า)
โทร. 083-540-5642, 082-450-9820 

สมัครได้ที่ชมรมพุทธศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ หรือ สมัครออนไลน์ได้ที่  www.ibstop.in.th

 

640322_06.jpg

640322_05.jpg

640322_04.jpg

640322_03.jpg

“เวลา” เป็นสิ่งเดียวในโลกที่ทุกคนได้รับเสมอกัน ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันเลย
แม้แต่คนเดียว แต่ใครจะใช้เวลาในแต่ละวินาทีอย่างมีค่าและคุ้มค่ากว่ากัน

“เวลาและโอกาสที่ดีๆ” ผ่านเข้ามา…แล้วก็ผ่านไป
เมื่อเรามาพบสิ่งที่ดีแล้วทำไมไม่กล้าให้โอกาสตัวเอง
วันนี้ในปีนี้ กับวันนี้ในปีหน้านั้น ไม่เหมือนกัน เพราะเราไม่อาจรู้เลยว่า
เราจะเป็นเจ้าของเวลาบนโลกนี้ได้นานเท่าใด

“บวช”
การตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดของลูกผู้ชาย  

“การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้น” มิใช่มีเพียงปริญญา
แต่ควรที่จะศึกษาวิชาในการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย จึงจะได้ชื่อว่า “เป็นบัณฑิตที่แท้จริง”
ซึ่งต้องมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เนื่องจากการศึกษาความรู้ทางโลก
มุ่งเน้นไปเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตท่านั้น ซึ่งยังขาดความสมบูรณ์ ในการตอบโจทย์ชีวิต
ดังนั้น “การศึกษาทางธรรม” คือ การศึกษาเรื่องราวการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
ตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ย่อมจะก่อให้เกิดความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จ
ในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ที่ได้ศึกษาอย่างแท้จริง