ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมสามเณร ยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 29

วันที่ 22 มีค. พ.ศ.2564

โครงการอบรมสามเณร ยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 29
รับสมัครนักเรียน ป.5 - ม.1 
อบรมวันที่ 10 เมษายน - 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564

จัดอบรมโดย ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย

640322_07.jpg

กำหนดการอบรม

วันเข้าวัด     วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564

พิธีปลงผม   วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564

วันบรรพชา   วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564

วันฉลองสามเณรใหม่     วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564

สิ้นสุดการอบรม  วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 

640322_09.jpg

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.) เป็นนักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบงทางเพศ)

2.) กำลังจะจบประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง กำลังจะจบมัธยมศึกษาปีที่ 1

3.) มีอายุ 11 ถึง 13 ปี และไม่อยู่ในระหว่างพักการเรียน (Drop เรียน)

4.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร

5.) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ นั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร นั่งพับเพียบเป็นเวลานานและมีน้ำหนักตัวไม่มากเกินไป
(จนเป็นอุปสรรคต่อการอบรม)

6.) ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

7.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดต่อเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น

8.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า โรคจิตเวช โรคหอบหืด โรคลมชัก
โรคหัวใจ เบาหวาน เป็นต้น

9.) ไม่เคยถูกต้องคดีความหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี

10.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น

11.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ

12.) ไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบลอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)

13.) สามารถท่องคำขานนาคได้

 

วันรับสมัคร, สอบสัมภาษณ์ และสอบท่องคำขานนาค

(ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด)
นักเรียนต้องมาพร้อมผู้ปกครอง (เพราะต้องมีการลงชื่อรับรองการบวช)
ณ เสา H 13 (รูปปั้นช้าง) สภาธรรมกายสากล  ในเวลา 13.00-16.00น.

ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2564
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564
ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่  4 เมษายน พ.ศ.2564

***อาจปิดรับสมัครก่อนวันที่กำหนด เมื่อมีผู้สมัครเต็มแล้ว***

 

หลักฐานการสมัครและค่าลงทะเบียน

1.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร  จำนวน 1 ใบ

2.) สำเนาบัตรนักเรียน หรือหนังสือรับรอง หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ

3.) ค่าลงทะเบียน จำนวน 4,000 บาท
(สำหรับเป็นค่าชุดต่างๆ และอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว ซึ่งเมื่อจบโครงการฯ สามารถนำกลับไปใช้ต่อที่บ้านได้)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ 086-0776000, 092-7792000

Line Id : @tty072

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล