ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันคุ้มครองโลกออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2564

กำหนดการวันคุ้มครองโลกออนไลน์
พิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันคุ้มครองโลก ON ZOOM ,
พิธีฉลอง “เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์” ,พิธีจุดประทีป , พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 ณ วัดพระธรรมกาย
 

640402_02.jpg

 

ภาคสาย ณ สภาธรรมกายสากล
08.40 น. สวดธรรมจักร
09.30 น. ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี  / ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

ภาคบ่าย ณ สภาธรรมกายสากล
13.30 น. ประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี  / นำบูชาพระรัตนตรัย
13.40 น. ริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่า เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี
                 - ตัวแทนสาธุชนกล่าวคำถวายผ้าป่า / คณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่า / คณะสงฆ์ให้พร

ภาคเย็น ณ โบสถ์พระไตรปิฎก
17.30 น. ประธานสงฆ์ถึงศูนย์กลางพิธี /นำบูชาพระรัตนตรัย / นั่งสมาธิ
   - ตัวแทนสาธุชนประกอบพิธีอัญเชิญ สิริปทุมทิพย์ ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์
   - ตัวแทนสาธุชนจุดประทีปโคมเอก / เปิดน้ำพุรอบเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์
   - ประธานสงฆ์นำอธิษฐานจิต / แผ่เมตตา / บูชาพระรัตนตรัย

ภาคค่ำ ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์
19.30 น. พิธีจุดประทีป  
20.50 น. พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักร 
22.00 น. เสร็จพิธี

 

640402_03.jpg

ร่วมพิธีออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ที่ลิงก์
www.dmc.tv/2564 , www.zoom072.com 
Meeting ID : 892 8398 9294
Passcode : 072

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือสาธุชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
สอบถามรายละเอียด โทร. 02-831-1000