ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการวันวิสาขบูชานานาชาติออนไลน์ ผ่าน ZOOM

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2564

กำหนดการวันวิสาขบูชานานาชาติออนไลน์ ผ่าน ZOOM
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

640520_01.jpg

ภาคสาย
   08.30 น. เปิดห้อง ZOOM
   09.30 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
   10.45 น. พิธีถวายภัตตาหาร
   11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

ภาคบ่าย
   13.30 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
   14.00 น. ประธานสงฆ์อ่านโอวาท ให้โอวาท/ นำบูชาพระรัตนตรัย
   15.00 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย

ภาคค่ำ
   18.20 น. เปิดห้อง ZOOM
   19.00 น. พิธีจุดวิสาขประทีป / นั่งสมาธิ
   19.45 น. คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ / อธิษฐานจิตแผ่เมตตา
   20.30 น. พิธีฉลองชัย สวดธรรมจักรครบ 3,406,000,000 จบ
   21.15 น. เสร็จพิธีภาคค่ำ

 

หมายเหตุ : 
1. กำหนดการฉลองชัย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นกับยอดสวดที่ส่งเข้ามา
2. ขอให้ร่วมพิธีออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ที่ลิงก์ www.dmc.tv/2564, www.zoom072.com Meeting ID : 892 8398 9294
สอบถามโทร 02-831-1000