ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สำนักสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ขยายมาตรการเข้มงวดป้องกันโควิด-19 

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2564

สำนักสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ขยายมาตรการเข้มงวดป้องกันโควิด-19
 

640520_16.jpg

       สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ออกประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์การขยายมาตรการเข้มงวดป้องกันโควิด-19 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564

        เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ทางวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้ขยายมาตรการเข้มงวดป้องกันโควิด-19 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 ดังนี้

1.งดเดินทางมาร่วมงานบุญวันอาทิตย์ที่วัดพระธรรมกาย โดยให้ร่วมพิธีออนไลน์ผ่าน ZOOM และ ทางช่อง GBN

2.”พิธีถวายสังฆทานออนไลน์” งดร่วมพิธีที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

3.”พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ออนไลน์” งดมาร่วมในพื้นที่

4.”พิธีปล่อยปลาออนไลน์” งดสาธุชนร่วมงานในพื้นที่

5.ปิดจุดบริการอาหารสาธุชนที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

6.งดสาธุชนสัญจรผ่านประตู 5ในวันอาทิตย์

7.ปิดประตู 7 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และให้ถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช  2564โดยสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย