ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

สวดมนต์ เจริญภาวนา เพื่อสันติภาพโลก วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 17.30-18.30 น.

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2564

สร้างบุญใหญ่ทั้งแผ่นดิน รวมพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชนทวีปเอเชีย-แอฟริกา
"สวดมนต์ เจริญภาวนา เพื่อสันติภาพโลก"

ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2564
สวดมนต์-นั่งสมาธิรวมใจเพื่อสันติภาพโลก เวลา 17.30-18.30 น. (เวลาไทย)
รวมใจจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษา 18.30-19.30 น. (เวลาไทย)

มาร่วมกันสร้างสันติภาพโลกด้วยสันติสุขภายในกันนะคะ
--------------------------

ลิงค์ ZOOM : dmc.tv/2564/jp/kanagawa
Meetting id : 85839259977
Passcode : 072

640717_03.jpg

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล